loading...
اخذ مشاوره حقوقی حضوری،تلفنی با وکیل در مشهد
خوش امدید


جهت ارتباط با وکیل در مشهد:
 " 0915-694-8002 "


         آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟
                             آیا در جستجوی وکیل برای دفاع از حقوق خود میباشید؟مشاوره فوری

    سیاست حفظ اسرار
          احساس امنیت در انجام امور وکالتی
                       احقاق حق و برقراری عدالت و نظم عمومی
                                                  اجرای عدالت                  

مشهد وکیل بازدید : 23376 1393/06/29 نظرات (0)

نظریه افلاطون بر تخصص گرایی تاکید دارد.

نظریه مزیت مطلق توسط کشیش آدام اسمیت در 1776 مطرح گردید.

نظریه مزیت نسبی توسط کشیش ریکاردو در سال 1825 وارد عرصه تفکرات بین المللی گردید.

نظریه مزیت نسبی حدودا 50 سال بعد از نظریه مزیت مطلق مطرح گردید.

 

مرکانتلیسم مکتبی بر خلاف نظریات تجارت منصفانه دارد شعار  این مکتب با عنوان است : همسایه ات را گدا کن .

 

معاهده کاپدن شوالیه:

در سال 1846ریچارد کاپدن وزیر خارجه وقت انگلستان که کارخانه دار بود تعرفه غلات را صفر کرد در همین ایام وزیر خارجه فرانسه هم فردی بنام شوالیه با مذاکرات بسیار توانست دولت را متقاعد به کاهش تعرفه واقدام به انعقاد قرار داد با انگلیس نمایید –معاهده مودت

 

دو فاکتو:مفهوم یک کارکرد بصورت در یک حکم رسمی است.

دو ژور :مفهوم یک کارکرد است که بصورت رسمی است.

 

سیاستهای تعرفه ای  یا تعرفه ای هستند ویا غیر تعرفه ای

 

 

 

موانع گسترش فعالیت تجار در عرصه بین الملل

 

عدم آگاهی از مقررات  و عدم اطمینان ثبات آنها در آینده - مانع فعالیت تجار در صحنه بین المللی شناخته شده است.

 

 آزاد سازی تجارت  

سازمان تجارت جهانی تضمین شفافیت و انتشار قوانین را خواستار است.     

 

 

(عدم تبعیض اصل در آزادسازی تجارت است.)

 

 

حمایت از اقتصاد داخلی

 

طراحان گات و سازمان تجارت جهانی صرف آزاد سازی و الویت بخشیدن به آزاد سازی را نشان تحقق پیوستن اعضا به آن نمیدانستند.بنابراین حمایت از اقتصاد داخلی در جای جای آن پیش بینی شده است و در صورت توافق اعضا بالاترین تعرفه ها را برای حمایت از بخشهای خاص تولیدی در نظر گرفته اند.

 

جایگاه سازمان تجارت جهانی در حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی .

نظریه الف قریشی: حقوق تجارت بین الملل یکی از اساسی ترین رشته های حقوق بین الملل اقتصادی است (حقوق بین الملل اقتصادی در معنی مضیق آن)

و در مرحله دوم محتوی حقوق بین الملل اقتصادی است.

یکی از نظریات در خصوص حمایت از سیستم تعرفه ای - به اصطلاح صنایع نوزاد (الکساندر همیلتون) بود که با حمایت همراهی امریکا مواجه شد.

 

جنگ چهارساله جهانی اول باعث کاهش سریع جریان تجارت جهانی گردید.

 

انعقاد موافقت نامه 1923زمینه ای برای انعقاد گات با حضور 35کشور شد.پیمان گات را میتوان بلند پروازانه ترین موافقت نامه تا زمان 1947 یعنی انعقاد آن دانست.پیمان گات اقدام مهمی در بازگشت اعتماد به نظام تجارت بین الملل داشت .

و بطور ویژه به تعرفه ها نپرداخت.

بدلیل عدم تصویب پیمان گات توسط کنگره امریکا این سند که با امضای 18 کشور لازم الاجرا میشد تولد نیافت ولی اعضا جهت پایداری آن دست به ابتکار زده و آن را بطور موقت اجرا کردند اجرای موقتی که تا اول ژانویه( 1995  شروع سازمان تجارت جهانی ) ادامه یافت.

 

 

شکل گیری گات

 

بعد از جنگ دوم جهانی کنفرانس برتون  ود ز بین انگلیس و امریکا منجر به ایجاد بانک جهانی و صندوق بین المللی  وایده یک سازمان بین المللی به منظور توسعه و هماهنگ سازی و نظارت بر تجارت بین المللی شکل گرفت.

سازمان تجارت بین الملل (ای تی او)در سال بعد از تشکیل سازمان ملل متحد (1946) تشکیل یافت.

 

بعد از کنفرانس هاوان از اول ژانویه 1948 معاهده گات بطور موقت اجرایی و مقر آن در ژنو مقرر شد.

 

تمامی تاریخها در اجرای گات و یا سازمان تجارت جهانی اول ژانویه میباشد.

اول ژانویه 1947 یا اول ژانویه 1995

 

 

 

شرط پدر بزرگ

 

شرط پدر بزرگ یا اولویت یکی از راهکارهای موثر در گسترش گات شد.

 

این قانون به کشورها اجازه پیوستن به این معاهده را بدون تغییر در قوانین داخلی در زمان انعقاد بشرط تغییر در زمان مقتضی توسط خود دولتها قرار میداد.

این امر ضمن ثمرات مثبت -نتایج منفی نیز داشت

 مانند: فقدان منشور یا اساسنامه –اجرای موقت – شرط پدر بزرگ وابهام در خصوص اختیارات و وضعیت حقوقی گات و طولانی شدن هماهنگی جهانی نام برد.

 

مقررات گات در سه بخش دولت دولت کامله الوداد تعهدات مربوط به امتیازات تعرفه ای و بخش سوم مقررات اجرایی و شکلی بود.

 

 

الف : دولت کامله الوداد            

ب   : تعهدات امتیازات تعرفه ای 

ج   : مقررات شکلی و اجرایی  

 

 

اهداف گات :(اتاتا)

 

ارتقای استانداردهای زندگی – تضمین اشتغال کامل – افزایش و رشد مداوم  در آمدها و تقاضا- توسعه بهره برداری بهینه از منابع جهان – افزایش تولید و منابع کالا

 

بطور کلی اهداف گات : انجام مذاکراتی بر مبنای رفتار متقابل و منافع مشترک در جهت کاهش اساسی سطح کلی تعرفه ها.

 

 

اصول بنیادین گات (تا عشق ):

الف:   تجارت منصفانه       - ماده 2

ب:    آزاد سازی تجارت    - ماده 28  

ج:    عدم تبعیض          - ماده 24  - اصل بر اطمینان به طرف تجاری مبنی بر عدم رفتار تبعیض آمیز بود.این اصل در قاعده دولت کامله الوداد و قاعده رفتار

ملی به صراحت مد نظرقرارمی گرفت.

 

د:    شفافیت   بند 1 ماده 10- و ماده 2 و 11 ( تجویز حمایت از صنایع و بنگاههای داخلی با تعرفه ) 

 

ه:    قابلیت پیش بینی  ( اطمینان دادن به طرفهای تجاری نسبت به عدم تغییرشرایط موجود واعلام قبلی تغییرات)

 

 

تلاش مستمر در جهت آزاد سازی تجارت

 

مصادیق این اصل تعهد مربوط به کاهش تعرفه ها (ماده 28) و تعهد مربوط به ممنوعیت استفاده از سایر اشکال حمایت در قالب عوارض یا مقررات ناظر بر خرید و فروش یا توزیع کالا میباشد مواد 4 الی 19

 

تجارت منصفانه:

 

این اصل ضمانتی برای کارآمدی و نتیجه بخش بودن اقدامات صورت گرفته بر اساس 4 اصل قبلی دانست.

منع رویه های تجاری غیر منصفانه یارانه ویا دامپینگ و تجویز روش های غیر منصفانه حمایت از منافع اساسی اقتصادی اجتماعی – با اقدامات حفاظتی در صورت بروز مشکلات تراز پرداختها از مصادیق تجلی تجارت منصفانه است.

مقررات مندرج در مواد مختلف گات

 

 

 

بخش اول 

مواد یک و دو

 

شرط اول دولت کامله الوداد:

 

ماده 1 رکن اصلی نظام گات و همچنین سازمان تجارت جهانی

ماده 1 بند دو : جدول امتیازات معافیت محصولات یک عضو در زمان ورود به بازار و عضو دیگر مازاد بر عوارض تعیینی

 

بخش 2 : مشتمل بر چندین مقررات غیر تعرفه ای است:

 

الف : رفتار ملی بند 1 ماده 3 – موافقت نامه گات متضمن این اصل است که مالیاتهای داخلی  و سایر هزینه ها قوانین و مقررات و الزامات داخلی نباید به گونه ای اعمال گردد که به حمایت از تولیدات داخلی بینجامد.

مهمترین رفتار :عدم الزام به مالیات یا هزینه بیشتر از هزینه های اعمال شده به تولیدات داخلی و رفتار از نظر تمامی قوانین برای فروش مانند تولیدات داخلی

 

2: رویه های تجاری غیر منصفانه

 

موافقت نامه های مجزایی در سازمان تجارت جهانی در ارتباط با عوارض ضد قیمت شکنی و یارانه ها و همین طور کشاورزی تصویب شده است ماده 6 دامپینگ را تعریف کرده است و ماده 16 در خصوص یارانه ها اشعار دارد.

 

3: محدودیتهای مقداری

 

ماده 11 بظور کلی اعمال محدودیت مقداری یا کمی بر صادرات و واردات را منع میکند هر یک  از اعضاباید محدودیتهای مقداری اعمال شده را به اطلاع سایر اعضای سازمان برساند.

 

4:اعمال محدودیتهای مقداری اعمالی

ماده 13 مقرر میدارد ممنوعیتها و محدودیتها  ی مقداری در هر حال باید بر مبنای غیر تبعیض آمیز اعمال گردد.

یعنی تمامی طرفهای تجاری باید بطور یکسان مشمول آنها قرار گیرد.

 

5:اقدام حفاظتی اضطراری

ماده 19 موافقت نامه عمومی به اقدامات اضطراری در مورد واردات بر محصولات در شرایط خاصی میپردازد.

 

اقدامات حفاظتی دارای شرایط ذیل است

 

الف: تعلیق تعهد یا استرداد و اصلاح امتیاز (بطور موقتی)

ب: اقدام مزبور را تنها میتوان پس از اطلاع کتبی و دادن فرصت مشورت به اعضا سازمان و کمیته اقدامات حفاظتی و کشورهای ذینفع

پ:چنانچه مشورت به نتیجه ای نینجامد  عضو میتواند اقدام مزبور اتخاذ و طرفین زینفع میتواند امتیازات معادل را لغو نمایید. این عمل باید به به اطلاع سازمان رسیده و تایید گردد.اقدامات حفاظتی ماده 19 گات

6: تراز پرداختها

ماده  12 گات  به اعضا اجازه کاهش واردات بدلیل حفظ تراز پرداختها اعمال نمایید کشورهای توسعه یافته و ماده 18 کشورهای در حال توسعه

 

7:اعمال اقدامات مرزی

برخی از اصول و مقررات بخش دوم گات به اقدامات مرزی شامل سهمیه های اکران فیلم های سینمایی – آزادی ترانزیت –ارزشگذاری گمرکی و .... مقررات تجاری پرداخته است.

 

8:آزادی ترانزیت

ماده 5 گات 1994 بر اصل آزادی ترانزیت از یک کشور بعنوان قسمتی از سفر اشاره دارد.

 

9: ارزشگذاری گمرکی

ماده 7 قانون 1994 بر ارزشگذاری گمرکی بر قیمت واقعی همان کالا مبتنی است.

 

10: هزینه ها و تشریفات گمرکی

ماده 8 گات بیان میدارد که تمامی هزینه ها ی وضع شده بر واردات یا صادرات (غیر از عوارض گمرکی ) یا در ارتباط با آنها نباید از هزینه خدمات ارایه شده بیشتر باشد.

 

 

11: علایم مبدا

ماده 9 گات 1994 بر الزام رفتار دولت کامله الواد به تمامی اعضا تسری داده است.

این ماده همپنین مقرر میکند که مشکلات و موانعی که الزامات مربوط به نصب علایم ممکن است برای تجارت کشورهای صادر کننده باید ایجاد شودباید به حداقل ممکن برسد . در یک کلام نصب بر کالاهای وارداتی و صادراتی

 

ماده 12 : انتشار و اجرای مقررات تجاری

ماده 10 گات الزام به عدم اجرای دستورات قضایی- اداری و غیره مربوط به  صادرات و واردات بدون انتشار رسمی آن دارد. و همچنین بر اجرای یکسان بی طرفانه و معقول آن تاکید داردو صورت خلاف قابل رسیدگی داوری یا قضایی است.

 

13:بنگاههای تجاری دولتی

ماده 17 گات بر الزام بنیادین بنگاههای دولتی در عملکرد اقتصادی آنها بر مبنای رفتار منصفانه تاکید دارد البته تدارکات دولتی استثنا است و دولتها ملزم به اعلام محصولاتی هستند که بنگاههای اقتصادی آنها وارد یا صادر میکند.

 

14: استثنائات عمومی و امنیتی

ماده 20 استثنات عمومی  21 استثنات امنیتی به دولتها اجازه توقف هر نوع تعهد در گات 1994 را بدلیل تحقق اهدافی چون اخلاق عمومی –حیات انسان – گیاه –حیوان و گنجینه ملی و غیره میدهد به شرط عدم تبعیض خوسرانه یا غیر قابل توجیه در اصل اسثنات عمومی

 

15 مشورت و حل وفصل اختلافات

ماده 22 مشورت و 23 بی اثر شدن و لطمه دیدن منافع اساس نظام حل و فصل  اختلافات در گات 1947 بود و اساس سازمان تجارت جهانی بر همین منوال شکل گرفت.

 

اجرای سر زمینی:

ویژگیهای منحصر بفردسازمان تجارت جهانی و گات 1994 مفهوم سرزمینی بودن قلمرو گمرکی است بدین معناست که رژیمهای گمرکی اعمال شده  در برخی از سرزمینها با رژیمهای گمرکی کشورهای حاکم بر آنها فرق می کرد مانند هنگ کنک و ماکاءو یا اتحادیه اروپا در گات 1947 و یا سازمان تجارت جهانی 1995 – چون براساس مقررات جامعه .سیاست تجاری جامعه اروپا مستقل از سایر اعضای آن تعیین میگردد.

(بطور خلاصه مستعمرات هم میتوانند عضو گات شوند.)

 

قلمرو گمرکی

ماده 24 گات 1994 قلمرو گمرکی را سرزمینی تعریف میکند که در تجارتش  با سرزمینهای دیگر نظام تعرفه ای ومقررات تجاری مستقل حاکم باشد.ماده 12 سازمان بیان میکند هر کشور یا قلمرو گمرکی مستقلدکه دارای استقلال کامل در روابط تجاری خود است میتواند به آن ملحق شود.

 

ترتیبات منطقه ای :

 ماده 24 گات درباره ادغام اقتصادی دو اصل را تایید کرده است .

اول : مطلوبیت افزایش آزادی تجارت از طریق ادغام بیشتر نظامهای اقتصادی یا امضا موافقت نامه های دو یا چند جانبه

دوم : هدف از تاسیس اتحائیه گمرکی – مناطق آزاد –تسهیل تجارت میان اعضا و عدم مانع تراشی میباشد.

 

مذاکرات تعرفه ای

ماده 28 گات 1994 ملاحظات اساسی و اصول حاکم را تعیین کرده است .براساس این ماده دولتها میتوانند نسبت به تغییر تعرفه با کشورهایی که تعرفه را بار اول درخواست کرده اند و یا سایر کشورهای ذینفع اقدام نمایند.

در صورت توافق امتیاز جایگزین اعطا میگردد.

 

اهداف گات 1947

5 اصل توسعه و سریع و پایدار –تضمین توسعه کشورهای در حال توسعه بهبود شرایط دسترسی به بازار کالاهای اولیه –همکاری بیشتر با موسسات مالی  و ارگانهای مختلف سازمان ملل و اقدام مشترک اعضا در جهت تحقق این اصل اهداف سازمان تجارت جهانی میباشند. در این میان بند 8 ماده 36 نکته مهم عذم انتظار رفتار متقابل را بیان می کند.

 

ادامه مذاکرات گات

عمده مذاکرات گات 8 دور علاوه بر نشستهای سالانه بین طرفین متعاهد انجام شده است .

 

( ژنو-آنسی –تارکی-ژنو-دیلن-ژنو –کندی – توکیو- اروگوئه)

مذاکرات اروگوئه

اجلاس اروگوئه در سال 1986 به مدت 4 سال شروع و 4 سال دیگر تمدید شد.نکته مهم اینکه مذاکرات اروگوئه نظام حقوقی جدیدی را برای تجارت بین الملل ایجاد کرده است.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
Profile Pic
«اخذ مشاوره حقوقی رایگان در کلیه امور ذیل با وکیل در مشهد:» *کلیه امور حقوقی با وکیل در مشهد *کلیه امور کیفری با وکیل در مشهد *چک و سفته و برات با وکیل در مشهد و امور مربوطه نظیر: توقیف اموال در مشهد،جلب در مشهد،واخواست توسط وکیل در مشهد و... *کلیه امور مربوط به ثبت انواع شرکت ها با وکیل در مشهد *تنظیم اساس نامه شرکت با وکیل در مشهد و... *اختلافات مربوط به کمیسیون های تخصصی شهرداری با وکیل در مشهد و استانداری توسط وکیل در مشهد و... *کمیسون ماده100،ماده99،ماده 12 و... *انعقاد و ثبت قرارداد توسط با بهترین وکیل در مشهد با اشخاص حقیقی و حقوقی *امور مربوط به املاک و شهرداری با بهترین وکیل در مشهد(بصورت تخصصی) * نفقه با وکیل خوب در مشهد و تمکین با وکیل خوب در مشهد و امور مربوط به جهیزیه و توقیف اموال با وکیل در مشهد *امور خانواده با وکیل در مشهد و مشاوره تخصصی در این امور *جبران خسارت و ممنوع الخروج از کشور *قیمومت با وکیل خوب در مشهد،حضانت فرزند با وکیل در مشهد،سرپرستی با وکیل در مشهد،ثبت احوال با وکیل خوب در مشهد *تهدید با وکیل در مشهد، ادم ربایی و توهین و فحاشی با وکیل در مشهد *کلاهبرداری با وکیل خوب در مشهد،جرایم اینترنتی و سایبری با وکیل در مشهد *روابط استیجاری بین موجر و مستاجر با وکیل در مشهد *دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی با وکیل در مشهد *سرقت،لواط،شرب خبر،قلب سکه با وکیل در مشهد *قتل عمد و غیر عمد و خطایی با وکیل در مشهد *اداره ثبت اسناد و املاک با وکیل خوب در مشهد *دیه توسط بهترین وکیل در مشهد *صلح با وکیل در مشهد *وکیل در مشهد و اخذ مشاوره حقوقی رایگان تلفنی *وکیل تمامی پرونده های حقوقی *وکیل پرونده های دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور *وکیل دادگاه های عمومی و تجدید نظر و دیوان عدالت اداری *وکیل دعاوی مالی و اداری در مشهد *وکیل شرکت ها در مشهد   «««مدیریت سایت»»»
اطلاعات کاربری
نظرسنجی
به نظر شما علت ایجاد مشکلات در چیست؟
آمار سایت
 • کل مطالب : 182
 • کل نظرات : 34
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 41
 • آی پی دیروز : 35
 • بازدید امروز : 282
 • باردید دیروز : 221
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,156
 • بازدید ماه : 2,121
 • بازدید سال : 63,072
 • بازدید کلی : 1,061,000
 • کدهای اختصاصی