loading...
اخذ مشاوره حقوقی حضوری،تلفنی با وکیل در مشهد
خوش امدید


جهت ارتباط با وکیل در مشهد:
 " 0915-694-8002 "


         آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟
                             آیا در جستجوی وکیل برای دفاع از حقوق خود میباشید؟مشاوره فوری

    سیاست حفظ اسرار
          احساس امنیت در انجام امور وکالتی
                       احقاق حق و برقراری عدالت و نظم عمومی
                                                  اجرای عدالت                  

آشنايي با بيمه ، اصطلاحات بيمه اي و برخي از پوشش هاي آن

مشهد وکیل بازدید : 1087 28 / 06 / 1393 نظرات (0)

آشنايي با بيمه ، اصطلاحات بيمه اي و برخي از پوشش هاي آن

 

 

 

با پيشرفت تمدن و توسعه جوامع بشري و بكار گيري علوم و فن آوري هاي جديد ، ثروت و دارايي انسان افزونتر شده است . به رغم تسهيلاتي كه با ورود فرآورده هاي صنعتي براي رفاه بشر فراهم گرديده ريسكهاي جديدي نيز وارد اجتماع شده كه دائماً جان و مال انسانها را به مخاطره مي اندازد . گاهي جبران آثار زيانبار اين خطرات از حد تحمل و توان فرد خارج است . از اين رو يكي از مهمترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ايجاد شرايط مطلوب براي تأمين آتيه و پيشگيري عواقب ناشي از حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر مي باشد .

امروزه بيمه واقعيتي است كه در پرتو آن مسير رسيدن به اين هدف هموار مي گردد . بيمه تكيه گاه مناسبي است كه در زمانهايي خاص به كمك افراد آمده و وضعيت اقتصادي آنها را سر و سامان داده و امنيت خاطر و رفاه مالي آنان را فراهم

مي سازد .
اصولاً بيمه يك قرار داد و توافق بين شركت يا سازمان بيمه اي با افراد و اقشار جامعه است . هرگونه توافقي كه شده باشد لازم الاجراست .
نظر به اينكه افراد به نوعي تحت پوشش يكي از انواع بيمه ها مي باشند در شرايط عمومي هر يك از بيمه ها در ابتدا تعاريف مختصري راجع به بعضي از واژه هاي مربوطه ارايه شده است .

شرايط عمومي

هر يك از انواع بيمه ها شرايط عمومي دارد كه تمام توضيحات در آن موجود است و هر خريدار بيمه صرفاً نبايد به گفته هاي افراد اكتفا كند . با توجه به اينكه در زمان پرداخت خسارت تنها به بيمه نامه و فرم پيشنهاد تكميل شده توسط خريدار بيمه و اسناد و مدارك كتبي استناد مي شود پس اظهارات هر نماينده و يا هر كارمند بيمه دليل قابل قبولي نخواهد بود . پس در هنگام خريد بيمه نامه حتماً بايد شرايط عمومي مطالعه شود . اين شرايط عمومي همراه بيمه نامه و حتي پشت بيمه نامه چاپ شده است . در زمان انعقاد قرار داد خريدار بيمه نامه با امضاي يك برگه اعلام مي كند كه با اطلاع كامل از شرايط عمومي ، بيمه نامه را خريداري نموده است .

تعاريف كلي

1- بيمه گر – بيمه گر شركت بيمه است كه مشخصات آن در بيمه نامه قيد مي گردد و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشي از حوادث احتمالي طبق شرايط مقرر در بيمه نامه را به عهده مي گيرد .
2- بيمه گذار – بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه مشخصات نامبرده در بيمه نامه ذكر مي گردد و پرداخت حق بيمه را تعهد مي نمايد .
3- بيمه شده – بيمه شده شخصي است كه احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه نامه ، براي او موجب انعقاد بيمه نامه مي گردد .
4- ذينفع – ذينفع شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه بيمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در
بيمه نامه ذكر گرديده است .
5- حق بيمه – حق بيمه وجهي است كه بيمه گذار در مقابل تعهدات بيمه گر مي پردازد .
6- سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه – سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه وجهي است كه بيمه گر متعهد مي گردد در صورت تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه طبق شرايط بيمه نامه به ذينفع بپردازد .
7- حادثه – حادثه موضوع بيمه عبارتست از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده منجر به جرح ، نقص عضو ، از كار افتادگي ، فوت يا خسارت ديگر بيمه شده گردد .
8- مدت بيمه نامه – مدت بيمه يكسال تمام شمسي است و از ساعت 12 ظهر روزي كه به عنوان تاريخ شروع بيمه نامه قيد گرديده است ، آغاز و در ساعت 12 ظهر روز انقضاء بيمه نامه خاتمه مي يابد . مگر آنكه بين طرفين به نحو ديگري توافق شده باشد .

اصل حسن نيت
بيمه گذار و بيمه شده مكلف اند با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهند . اگر بيمه گذار و بيمه شده در پاسخ به پرسش بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايند و يا عمداً برخلاف واقع اظهار بنمايند ، بيمه نامه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا برخلاف واقع اظهار شده هيچگونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد . در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه گذار مسترد نخواهد شد ، بلكه بيمه گر مي تواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد .

پرداخت حق بيمه

بيمه گذار موظف است حق بيمه را در مقابل دريافت بيمه نامه نقداً بپردازد و قبض رسيدي كه به مهر و امضاء
بيمه گر رسيده باشد ، اخذ نمايد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري نسبت به پرداخت حق بيمه توافق نمايند .

بيمه هاي اجباري و اختياري

عمده فعاليت هاي بيمه اي در كشور بر عهده تأمين اجتماعي و يا سازمان خدمات درماني است كه زير نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است و تنها پوشش هاي بيمه اي به افراد را در بر مي گيرد . اين نوع بيمه ها ، از نوع
بيمه هاي اجباري است . دربيمه هاي تأمين اجتماعي پوشش هاي بيمه اي از قبيل بازنشستگي ، درمان ، غرامت ، هزينه ي كفن و دفن و … وجود دارد . كساني كه به نحوي از پوشش هاي تأمين اجتماعي يا سازمان خدمات درماني استفاده مي كنند و افراد بيمه شده در شرايط قراردادهاي بيمه اي و سقف پوشش ها هيچ اختياري ندارند .
كسي كه اتومبيل خود را بيمه مي كند يا خانه خود را در مقابل آتش سوزي بيمه مي كند براي تنظيم قرارداد بيمه بايد به شركت هاي بيمه كه عبارتند از بيمه آسيا ، بيمه البرز ، بيمه ايران ، بيمه دانا و بيمه صادرات و سرمايه گذاري مراجعه كند .
اين 5 شركت همگي دولتي بوده و زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند . از سال 1350 نظارت بر شركت هاي بيمه و حمايت از خريداران بيمه بر عهده بيمه مركزي ايران گذارده شده است كه وابسته به هيچ شركت بيمه اي نيست و يك شخصيت حقوقي مستقل دارد و زير نظر وزارت اقتصاد انجام وظيفه مي كند . به اين شركت هاي بيمه ، شركت هاي بيمه بازرگاني مي گويند كه انواع بيمه هاي اختياري را مي فروشند .

آشنايي مختصر با بعضي از انواع بيمه ها :

بيمه هاي اشخاص - قلمرو بيمه هاي اشخاص به شاخه هاي اصلي بيمه هاي عمر ، حادثه و درمان تقسيم مي شود .
بيمه هاي عمر – در بيمه هاي عمر و انواع گوناگون آن خريداران بيمه نامه ، خودشان سقف سرمايه و ساير شرايط را انتخاب مي كنند و ديگر نيازي به اينكه حتماً تحت پوشش سازمان و مؤسسه اي باشند و كار كنند وجود ندارد . هر فردي ولو اينكه تحت انواع پوشش هاي بيمه اي سازمان خدمات درماني و يا تأمين اجتماعي باشد ، مي تواند بيمه نامه عمر خريداري نمايد . تنوع در بيمه هاي عمر فوق العاده زياد است ولي آنچه كه فعلاً توسط شركت هاي بيمه به فروش مي رسد عبارتست از :
1- بيمه هاي عمر و پس انداز 2- بيمه هاي مستمري 3- بيمه هاي مانده بدهكار 4- بيمه هاي هزينه تحصيلات عالي فرزندان 5- بيمه مهريه 6- بيمه جهيزيه 7- بيمه تمام عمر و انواع ديگر بيمه هاي مشابه ديگر .
بيمه حوادث – بيمه حوادث قرار دادي است كه بر اساس آن شركت بيمه متعهد مي گردد در مقابل دريافت حق بيمه ، در صورت وقوع حادثه ، در مدت قرارداد كه منجر به از كارافتادگي جزيي و دايم كامل يا نقص عضو كلي يا جزيي و يا ايجاد هزينه پزشكي و يا فوت بيمه شده مي گردد مبلغ معين در قرارداد را به او يا استفاده كنندگان از سرمايه بيمه كه منتخب او هستند بپردازد .
شايان ذكر است كه موارد زير و يا تحقق خطرات ناشي از آنها از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
- خودكشي و يا اقدام به آن .
- صدمات بدني كه بيمه شده عمداً موجب آن مي شود .
- مستي يا استعمال هر گونه مواد مخدر يا داروهاي محرك بدون تجويز پزشك .
- ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشاركت و يا معاونت در آن .
- هر نوع ديسك و يا فتق بيمه شده .
- بيماري و ابتلاء به جنون بيمه شده مگر آنكه ابتلاء به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه نامه باشد .
- فوت بيمه شده به علت حادثه عمدي از طرف ذينفع .

بـيـمـه اتـومـبـيـل

بيمه نامه اتومبيل شامل دو نوع بيمه نامه مي باشد : 1- بيمه شخص ثالث 2- بيمه نامه بدنه اتومبيل
بيمه نامه شخص ثالث – اين نوع بيمه نامه مسؤوليت شخص را در قبال خسارات مالي زيان ديده و صدمات بدني ( ديه ) فوت و نقص عضو ناشي از حادثه وسيله نقليه و هزينه هاي پزشكي ، طبق صورت حساب بيمارستان تأمين مي نمايد .
بيمه نامه بدنه اتومبيل – دراين بيمه نامه خطرات تحت پوشش عبارتند از : سرقت كلي و جزيي ،آتش سوزي ،انفجار ، صاعقه ، خطرات وارد به وسيله نقليه به علت حادثه ، حوادث شخصي ، هزينه اياب و ذهاب ، خسارت جزيي و كلي وارد به اتومبيل بيمه شده اعم از دستمزد ، تعميرات و ارزش لوازم كه به قيمت روز حادثه پرداخت مي شود .
بيمه نامه حوادث سرنشين – در اين بيمه نامه ، بيمه گر تعهد مي نمايد غرامت صدمات بدني ( فوت ، نقص عضو و هزينه معاينات پزشكي ) سرنشينان وسيله نقليه را جبران نمايد .

بيمه هاي مهندسي

بيمه هاي مهندسي از جمله بيمه هاي جديد در بازار جهاني بيمه محسوب مي شوند كه با توجه به كاربردهاي گوناگون آن ، از تنوع نسبتاً زيادي نيز برخوردار هستند . مهم ترين خطراتي كه خسارات ناشي از آنها قابل جبران است عبارتند از : آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، طغيان آب باران ، برف ، بهمن ، زمين لرزه و سرقت ، عدم مهارت و سهل انگاري مشروط به اينكه در بيمه نامه به صورت مشخصي استثناء نشده باشند .

بيمه حمل و نقل كالا ( بيمه باربري )


بيمه حمل و نقل كالا يا همان بيمه باربري ، قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني است . در اين نوع بيمه ، خسارات وارده به كالا دراثر وقوع خطرات بيمه شده در مسيرحمل جبران مي شوند. خطرات بيمه شده عبارتند از : آتش سوزي ، انفجار ، به گل نشستن ، غرق ، واژگوني يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني ، تخليه كالا در بندر اضطراري ، تصادم با اجسام خارجي و … .

بيمه آتش سوزي :


انواع بيمه نامه هايي كه جهت ريسك هاي مختلف صادر مي شوند عبارتند از : خطرات اصلي شامل : آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و خطرات تبعي شامل : سيل و طغيان آب ، زلزله ، طوفان و تند باد ، سقوط بهمن ، سقوط هواپيما يا قطعات آن ، تركيدگي لوله هاي آب ، سرقت با شكستن حرز ، شكست شيشه ، شورش ، بلوا ، اغتشاش .

بيمه مسؤوليت مدني كارفرما در مقابل كارگران

خطرات مشمول بيمه عبارتند از : پرداخت غرامت فوت يا نقص عضو دايم ( اعم از كلي يا جزيي ) كارگران ، پرداخت هزينه پزشكي ناشي از كار موضوع بيمه در صورت بيمه بودن ، مخارجي كه بيمه گذار با موافقت كتبي بيمه گر بعهده گرفته باشد .

موارد فسخ بيمه نامه

بيمه گر يا بيمه گذار مي توانند در موارد زير اقدام به تقاضاي فسخ بيمه نامه نمايند :
الف- موارد فسخ از طرف بيمه گر – بيمه گر در موارد زير مي تواند بيمه نامه را فسخ نمايد . در اين صورت برگشت حق بيمه به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد .
1- عدم پرداخت تمام يا قسمتي از حق بيمه و يا اقساط آن در موعد يا مواعد معين
2- هر گاه بيمه گذار سهواً يا بدون سوء نيت مطالبي را اظهار نمايد و يا از اظهار مطالبي خودداري كند به نحوي كه در نظر بيمه گر موضوع خطر را تغيير داده و يا از اهميت آن بكاهد .
3- در صورت تشديد خطر موضوع بيمه نامه و يا تغيير وضعيت بيمه شده به نحوي كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرار داد با شرايط مذكور در قرار داد نمي شد و عدم موافقت بيمه گذار با تعديل حق بيمه
4- در صورتي كه بيمه نامه براي مدت بيش از يكسال منعقد و در پايان هر سال با اطلاع قبلي ، تمديد خود به خود براي يك سال در نظر گرفته شده باشد .
5- بعد از هر خسارت . عرف بيمه بر اين جاري شده كه بعد از هر خسارت بيمه گر حق دارد قرار داد بيمه را فسخ كند .
ب – موارد فسخ از طرف بيمه گذار
بيمه گذار مي تواند بيمه نامه را فسخ نمايد در اين صورت بيمه گر حق بيمه تا زمان فسخ را بر اساس تعرفه كوتاه مدت محاسبه مي نمايد . مگر در مواردي كه فسخ توسط بيمه گذار مستند به يكي از دلايل زير باشد كه در اين صورت حق بيمه تا زمان فسخ به طور روز شمار محاسبه خواهد شد .
1- كاهش خطر موضوع بيمه و عدم موافقت بيمه گر با تعديل حق بيمه
2- در صورت توقف يا اعسار بيمه گر
3- در مورد انتقال مورد بيمه
4- هر جا به بيمه گر حق داده اند كه پس از هر خسارت بيمه نامه را فسخ كند ، متقابلاً براي بيمه گذار هم حق فسخ بيمه نامه هاي ديگري را كه با اين بيمه گر منعقد كرده است شناخته اند .

آثار فسخ

الف- در صورتي كه بيمه گر بخواهد بيمه نامه را فسخ نمايد ، موظف است موضوع را بوسيله نامه يا تلگرام و ساير وسايل مقتضي به طرف ديگر اطلاع دهد . دراين صورت بيمه نامه يكماه پس ازاعلام مراتب به بيمه گذار ، فسخ شده تلقي مي گردد .
ب – بيمه گذار مي تواند با تسليم درخواست كتبي به بيمه گر تقاضاي فسخ بيمه نامه را بنمايد . در اين صورت از تاريخ تسليم در خواست مزبور به بيمه گر بيمه نامه فسخ شده محسوب مي شود . چنانچه در درخواست بيمه گذار تاريخ مشخصي براي فسخ تعيين شده باشد ، اثر فسخ از تاريخ اخير خواهد بود .
توجه : در خصوص پوشش دادن خطرات اضافي ، اين خطرات با در نظر گرفتن حق بيمه اضافي انجام خواهد شد .
خطراتي كه فقط با موافقت كتبي بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل پوشش است :
- جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قيام ، آشوب ، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي .
- زمين لرزه ، آتش فشان ، فعل و انفعالات هسته اي .
- ورزشهاي رزمي و حرفه اي ، شكار ، سوار كاري ، قايقراني ، هدايت موتور سيكلت دنده اي ، هدايت و يا سرنشيني هواپيماي آموزشي ، اكتشافي ، هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسي ( مسابقه اي ) ، هدايت يا سرنشيني هليكوپتر ، غواصي ، پرش با چتر نجات ( به جز سقوط آزاد ) و هدايت كايت يا ساير وسايط پرواز بدون موتور .

منبع:حقوق ایران

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
درباره ما
Profile Pic
«اخذ مشاوره حقوقی رایگان در کلیه امور ذیل با وکیل در مشهد:» *کلیه امور حقوقی با وکیل در مشهد *کلیه امور کیفری با وکیل در مشهد *چک و سفته و برات با وکیل در مشهد و امور مربوطه نظیر: توقیف اموال در مشهد،جلب در مشهد،واخواست توسط وکیل در مشهد و... *کلیه امور مربوط به ثبت انواع شرکت ها با وکیل در مشهد *تنظیم اساس نامه شرکت با وکیل در مشهد و... *اختلافات مربوط به کمیسیون های تخصصی شهرداری با وکیل در مشهد و استانداری توسط وکیل در مشهد و... *کمیسون ماده100،ماده99،ماده 12 و... *انعقاد و ثبت قرارداد توسط با بهترین وکیل در مشهد با اشخاص حقیقی و حقوقی *امور مربوط به املاک و شهرداری با بهترین وکیل در مشهد(بصورت تخصصی) * نفقه با وکیل خوب در مشهد و تمکین با وکیل خوب در مشهد و امور مربوط به جهیزیه و توقیف اموال با وکیل در مشهد *امور خانواده با وکیل در مشهد و مشاوره تخصصی در این امور *جبران خسارت و ممنوع الخروج از کشور *قیمومت با وکیل خوب در مشهد،حضانت فرزند با وکیل در مشهد،سرپرستی با وکیل در مشهد،ثبت احوال با وکیل خوب در مشهد *تهدید با وکیل در مشهد، ادم ربایی و توهین و فحاشی با وکیل در مشهد *کلاهبرداری با وکیل خوب در مشهد،جرایم اینترنتی و سایبری با وکیل در مشهد *روابط استیجاری بین موجر و مستاجر با وکیل در مشهد *دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی با وکیل در مشهد *سرقت،لواط،شرب خبر،قلب سکه با وکیل در مشهد *قتل عمد و غیر عمد و خطایی با وکیل در مشهد *اداره ثبت اسناد و املاک با وکیل خوب در مشهد *دیه توسط بهترین وکیل در مشهد *صلح با وکیل در مشهد *وکیل در مشهد و اخذ مشاوره حقوقی رایگان تلفنی *وکیل تمامی پرونده های حقوقی *وکیل پرونده های دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور *وکیل دادگاه های عمومی و تجدید نظر و دیوان عدالت اداری *وکیل دعاوی مالی و اداری در مشهد *وکیل شرکت ها در مشهد   «««مدیریت سایت»»»
اطلاعات کاربری
لینک دوستان
 • رپورتاژ آگهی saat24.news
 • رپورتاژ آگهی entekhab.ir
 • رپورتاژ آگهی parsfootball.com
 • رپورتاژ آگهی dana.ir
 • رپورتاژ آگهی tala.ir
 • رپورتاژ آگهی photokade.com
 • رپورتاژ آگهی alamto.com
 • رپورتاژ آگهی iranjib.ir
 • رپورتاژ آگهی baharnews.ir
 • رپورتاژ آگهی mihanblockchain
 • رپورتاژ آگهی yasdl.com
 • رپورتاژ آگهی alef.ir
 • رپورتاژ آگهی persiantools.com
 • رپورتاژ آگهی khabarfoori.com
 • رپورتاژ آگهی yjc.ir
 • 9 سایت خرید رپورتاژ خودرویی
 • رپورتاژ آگهی click.ir
 • رپورتاژ آگهی tabnak.ir
 • رپورتاژ آگهی fararu.com
 • رپورتاژ آگهی namnak.com
 • رپورتاژ آگهی gadgetnews.net
 • رپورتاژ آگهی farsnews.ir
 • رپورتاژ آگهی anzalweb.ir
 • رپورتاژ آگهی afkarnews.com
 • رپورتاژ آگهی borna.news
 • رپورتاژ آگهی tejaratnews.com
 • رپورتاژ آگهی mehrnews.com
 • رپورتاژ آگهی tasnimnews.com
 • 3 سایت خبری پرفروش رپورتاژ
 • سندباکس گوگل چیست
 • استاندارد های خرید بک لینک
 • تبلیغات گسترده اینستاگرام
 • خرید بک لینک گردشگری
 • خرید بک لینک تلگرام
 • رپورتاژ آگهی digiato.com
 • رپورتاژ آگهی varzesh3.com
 • خرید بک لینک رزبلاگ
 • اسپم اسکور چیست
 • خرید بک لینک اینستاگرام
 • رپورتاژ آگهی isna.ir
 • سوالات متداول رپورتاژ آگهی
 • 10 سایت برتر خرید بک لینک
 • 10 سایت برتر خرید رپورتاژ
 • رپورتاژ آگهی zoomit.ir
 • رپورتاژ آگهی 1pezeshk.com
 • رپورتاژ آگهی asriran.com
 • رپورتاژ آگهی mihanblog.com
 • رپورتاژ آگهی khabarfarsi.com
 • رپورتاژ آگهی chetor.com
 • رپورتاژ آگهی aftabir.com
 • رپورتاژ آگهی asemooni.com
 • رپورتاژ آگهی konkur.in
 • رپورتاژ آگهی cloob.com
 • انواع لینک ها
 • ادمین اینستاگرام✔️
 • بک لینک PBN چیست✔️
 • فاکتورهای رتبه بندی گوگل 2020
 • افت در سئو
 • سفارش لینک سازی✔️
 • بک لینک چیست✔️
 • کامنت مارکتینگ چیست✔️
 • لینکدین و مزایای SEO آن
 • معرفی پدیده گوگل دنس
 • تولید محتوا متنی✔️
 • خرید بک لینک پروفایل✔️
 • خرید بک لینک نوفالو✔️
 • تبلیغات متنی چیست✔️
 • آموزش ایندکس سریع بک لینک
 • ساخت بک لینک✔️
 • مزرعه محتوا
 • سئو سایت نوپا
 • پشتیبانی سایت چیست✔️
 • لینک سازی هدفمند
 • سوشیال سیگنال چیست
 • ضریب اعتبار سایت
 • مزرعه لینک
 • زمان تاثیر بک لینک ها
 • سریعترین روش افزایش رتبه
 • ثبت بک لینک های gov. و edu
 • بررسی پیج اتوریتی
 • ابزار آنالیز بک لینک
 • عملکرد بک لینک 2019
 • راهکار به صفحه اول گوگل
 • تفاوت های بک لینک و رپورتاژ
 • بمباران گوگلی
 • خارج شدن از جریمه گوگل
 • تبلیغات در گوگل
 • جلوگیری از جریمه شدن
 • سایت مپ و انواع آن
 • عملکرد هشتگ
 • جستجوی کلمه کلیدی
 • مزایای https
 • Robots.txt چیست
 • پنالتی گوگل
 • مزیت طلایی استفاده از بک لینک
 • بک لینک سازی 2019
 • اهمیت بک لینک در سال 2018
 • نکات مهم سئو سال 2018
 • بررسی بک لینک های سایت
 • سئو سایت بدون سرمایه
 • دانلود سریال جدید
 • خودنویس
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 182
 • کل نظرات : 34
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 17
 • آی پی دیروز : 33
 • بازدید امروز : 220
 • باردید دیروز : 113
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 6
 • بازدید هفته : 333
 • بازدید ماه : 6,329
 • بازدید سال : 15,556
 • بازدید کلی : 1,013,484
 • کدهای اختصاصی