نوشته جدید

آدرس دفاتر پیشخوان دولت مشهد 🏛️

daftar-e pishkhan-e dolat dar mashhad

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

لوکیشن دفاتر پیشخوان دولت

🌐 دفاتر پیشخوان دولت: نقطه تماس شما با دولت 🌐

دفاتر پیشخوان دولت، نهادی هستند که برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان توسط دولت ایجاد و به بخش خصوصی سپرده شده‌اند. این دفاتر با هدف مقابله با موازی کاری و افزایش کارایی در خدمت رسانی به مردم، با توجه به سیاست خصوصی سازی، فعالیت می‌کنند.

آدرس دفاتر پیشخوان مشهد

🔍 نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان 🔍

در سال ۱۳۹۳، شورای عالی اداری مسئولیت ایجاد سامانه الکترونیکی و نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت را به کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار کرد.

📌 لیست دفاتر پیشخوان دولت در مشهد 📌

در این بخش، لیستی از دفاتر پیشخوان دولت در مشهد به همراه ادرس و تلفن تماس آن‌ها ارائه شده است.

🌐 خدمات دفاتر پیشخوان دولت

 راهنمای شما برای دسترسی به خدمات دولتی 🌐

دفاتر پیشخوان دولت، نقاط تماسی هستند که توسط دولت برای ارائه خدمات به شهروندان ایجاد شده‌اند. این دفاتر با هدف ارائه خدمات بهتر و کارایی بیشتر، فعالیت می‌کنند.

🔍 خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان 🔍

در دفاتر پیشخوان دولت، می‌توانید از خدمات زیر استفاده کنید:

📜 خدمات
درخواست صدور و تعویض کارت ملی
درخواست تعویض شناسنامه و صدور شناسنامه المثنی
درخواست تغییر نام و نام خانوادگی
درخواست گواهی تجرد, فوت, شماره ملی و سایر گواهی‌ها
اخذ مدارک درخواست ثبت ازدواج و مشخصات فرزندان
اخذ مدارک درخواست هیأت حل اختلاف
خدمات شرکت آب و فاضلاب, گاز و توانیر

 

آدرس و شماره تماس کلیه دفاتر پیشخوان دولت در مشهد

ردیفشماره دفترمدیردفترتلفنفکسآدرس
۱۷۲-۱۹-۱۰۶۰جعفر گلزاری۳۷۶۱۷۳۰۳۳۳۷۶۳۷۲۶۶بلوارفردوسی-بین فردوسی۸و۱۰پاساژگلستان
۲۷۲-۱۹-۱۲۴۵جاسم هنرمندشکرتو۳۲۷۳۳۰۰۰-۳۳۲۷۳۳۰۰۰-۶بلوارطبرسی-تقاطع گازشرقی-پ۱۳۰۴
۳۷۲-۱۹-۱۰۸۰سعید ناظمی گلیان۳۳۸۷۳۰۰۵۳۳۸۷۳۰۰۸بلوارصبا تقاطع صباودائی پ۴۳۹
۴۷۲-۱۹-۱۱۴۷مریم سلیمانی۳۷۱۲۷۵۰۰۳۷۲۶۹۰۰۰خ حرعاملی-نبش حرعامل ۶۸
۵۷۲-۱۹-۱۰۱۵محمدرضاعرفانی قوی نیا۳۷۳۴۰۰۹۲۳۷۳۴۰۰۹۲مطهری شمالی-ابتدای بلوارهدایت-روبروی آتش نشانی-ساختمان هدایت
۶۷۲-۱۹-۱۰۴۱کبری حجی آبادی۳۶۶۲۷۷۷۲قاسم آباد-بلوارشاهد-بین شاهد۶۹و۷۱پ۸۳۷
۷۷۲-۱۹-۱۲۵۰رسول سیدعلیزاده۳۶۶۲۷۸۹۹۳۶۶۳۴۶۵۴قاسم آباد-چهارراه مخابرات-شریعتی۲۸پ۲۵
۸۷۲-۱۹-۱۱۱۹سمیه هوشمندسراب۳۷۴۲۸۰۸۲۳۷۴۲۳۵۵۸خواجه ربیع مقابل آرامگاه
۹۷۲-۱۹-۱۱۱۷حسین عباسی۳۳۸۶۸۶۶۶۳۳۸۶۸۶۶۷سیدی-کوی المهدی-حدفاصل قائم۱۲و۱۴پ۱۳۲
۱۰۷۲-۱۹-۱۱۹۸فرزانه آفریده قیاسی۳۲۲۳۴۲۶۹۳۲۲۳۱۱۹۹خ عبادی-روبروی عبادی۸
۱۱۷۲-۱۹-۱۲۰۰عباس ترابیان۳۳۶۹۰۶۹۰۳۳۶۸۵۶۰۵بلوار۱۷شهریور-بین۶و۸-جنب شهرداری منطقه۶
۱۲۷۲-۱۹-۱۱۶۳فاطمه سالاری مقدم۳۳۹۲۱۲۱۱۳۳۹۲۲۸۲۲طرق بین ساعی۲۵و۲۷
۱۳۷۲-۱۹-۱۰۴۵حسن نظری۳۷۲۶۳۳۴۰۳۷۱۱۲۱۱۱بلوارعبدالمطلب-بین۲۴و۲۶پلاک۴۴۶
۱۴۷۲-۱۹-۱۰۷۸فروزان فیروزکوهی۳۸۴۲۹۹۰۴-۵۳۸۴۲۹۹۰۸بلوارتلویزیون-نبش شهیدمنتظری-پ۱۴۴
۱۵۷۲-۱۹-۱۰۲۷منیژه رضا ئی۳۸۸۳۵۵۹۷۳۸۸۳۵۵۹۸بلوارپیروزی-نبش میدان حر-پ۴
۱۶۷۲-۱۹-۱۰۸۶مهدی فرزانه کوچکی۳۲۱۷۱۷۶۲۳۲۱۷۶۲۸۴بلواردوم طبرسی-بین طبرسی ۲۱و۲۳
۱۷۷۲-۱۹-۱۲۰۴محمدباقرباقرزاده آبشوری۳۶۰۷۶۲۱۱۳۶۰۷۶۲۰۹بلوارامامت- بین امامت ۴۵و۴۷
۱۸۷۲-۱۹-۱۰۷۰علیرضامقدم براتی۳۸۶۴۶۳۴۷۲۱۸۹۷۸۷۳۰۲بلواروکیل آباد- بین وکیل آباد۱۸و۲۰
۱۹۷۲-۱۹-۱۲۱۴نورانوری۳۳۶۶۲۰۲۴۳۳۶۶۲۰۲۶بلوارشهیدرستمی-نبش شهیدرستمی ۴۲
۲۰۷۲-۱۹-۱۰۰۵محمدرضا زینبی۳۳۷۲۵۰۰۱۳۳۷۲۵۰۰۳شهرک شهیدرجائی-بین حر۲۸و۳۰-پ۵۷۰
۲۱۷۲-۱۹-۱۰۴۶علیرضاروغنگر۳۸۶۴۵۸۰۷۳۸۶۴۵۸۰۵بلوارمعلم-معلم۵۵پلاک۵۶
۲۲۷۲-۱۹-۱۰۳۳بنفشه اصغری۳۳۴۴۴۲۴۳۳۳۴۴۴۲۴۳خ پروین اعتصامی-نبش پروین۱۹پ۱
۲۳۷۲-۱۹-۱۱۱۶طاهره قاینی کریم آبادی۳۲۷۳۰۳۱۶۳۲۷۱۳۰۰۷طلاب -علیمردانی-بین۱۱و۱۳
۲۴۷۲-۱۹-۱۴۵۱سیداحسان موسویان۳۸۴۵۶۷۹۲ خ سلمان فارسی-بین آفرین وشهریار-پ۴۸
۲۵۷۲-۱۹-۱۳۷۶فاطمه سلیمیان اول۳۵۲۵۴۵۱۱۳۵۳۱۲۱۲۲بزرگراه میثاق-بلواراقدسیه-نبش اقدسیه ۱۰
۲۶۷۲-۱۹-۱۱۲۳بهنازفعال ملکی۳۸۵۱۴۴۵۰۳۸۵۲۴۵۵۰بلوارامام خمینی-بین۴۶و۴۸-پلاک۸۱۱
۲۷۷۲-۱۹-۱۰۵۸علی حسن زاده۳۶۶۵۸۰۴۰۲۳۶۵۸۰۴۰۸بلوارتوس- بین  توس ۸۶و۸۸پ۸
۲۸۷۲-۱۹-۱۳۶۵محسن برخوردار۳۳۲۲۴۸۵۳۳۳۲۲۳۷۸۰خ امام رضا( ع) -نبش امام رضا۳پ۲۴
۲۹۷۲-۱۹-۱۷۲۷الهام رمضانی۳۸۹۴۱۲۲۱بلوارفکوری- نبش فکوری ۲۰پ۱/۲۰
۳۰۷۲-۱۹-۱۱۹۵سعیدسلمانی هودانلو۳۶۳۰۰بلوار سجاد -بین سجاد۲۰و۲۲پلاک ۴۲
۳۱۷۲-۱۹-۱۴۷۵امیرحمزه شفائی۳۳۵۲۳۱۷۹۳۳۵۲۳۱۸۱خ امام رضا (ع)-بین امام رضا۷و۹
۳۲۷۲-۱۹-۱۳۵۹محمدتقی اسماعیل زاده عسلی۳۷۱۳۶۱۱۹خیابان آبکوه- بین آبکوه ۸و۱۰ – پلاک۲۲۶
۳۳۷۲-۱۹-۱۱۰۶ابوالفضل نخعی۳۳۶۸۲۸۲۷بلوار وحدت- وحدت۱۳-پ۱۳
۳۴۷۲-۱۹-۱۳۸۹صفیه عباسی۳۷۳۴۷۶۸۶خ گاز غربی بین ۸و۱۰ پشت ایستگاه اتوبوس پلاک ۳۵۲
۳۵۷۲-۱۹-۱۳۱۵کیوان سرابی مقدم۳۲۱۷۱۱۶۰بلوارمعلم-بین معلم۲۶ و۲۸ – پلاک ۶۱۸
۳۶۷۲-۱۹-۱۲۹۴سیدمجیدعلوی کاخکی۳۷۳۳۲۰۲۰میدان بارنوغان-بلوار رسالت – بین رسالت۶۶و۶۴- پلاک ۱۰۹۰
۳۷۷۲-۱۹-۱۲۲۸لیلی افشین۳۲۱۱۹۹۱۱خ پنج تن – مقابل پنج تن ۱- پلاک ۸۶
۳۸۷۲-۱۹-۱۴۵۰اعظم صادق زاده۳۷۵۹۰۱۳۵خ آیت اله عبادی ۱۰۴- بین ۱۹و ۲۱- پلاک ۲۷۵
۳۹۷۲-۱۹-۱۳۶۳محمدامامی امین۳۸۶۵۶۱۵۳حاشیه چهار راه صیاد شیرازی بطرف لادن سمت چپ پلاک ۱۰
۴۰۷۲-۱۹-۱۴۷۴محبوبه شیبانی مقدم۳۲۱۵۱۷۰۰خیابان پنجتن -بین ۳۸ و۴۰ – قطعه هشتم
۴۱۷۲-۱۹-۱۰۴۳طاهره مخصوصی۳۲۵۶۴۱۵۵گلشهر-خ شهید آوینی ۱۷- بین گلریز ۲۳و۲۵- پلاک ۲۵۷
۴۲۷۲-۱۹-۱۰۹۸مریم اسماعیل زائی۳۷۶۳۳۷۲۴بلوار فردوسی – حد فاصل میدان جانباز و ثمانه – پلاک ۱۳۷
۴۳۷۲-۱۹-۱۳۷۴سمیرازحمتکش۳۶۵۱۴۸۵۹بلوار توس- بین توس۴۲و۴۴-پ۱۱۲
۴۴۷۲-۱۹-۱۱۳۳بی بی راهله حسینی۳۸۴۴۳۲۹خ احمدآباد–رضای۲۸-پ۲-۹۰
۴۵۷۲-۱۹-۱۰۱۷علیرضا یگانه۳۸۴۳۴۴۶خیایان احمدآباد-احمدآباد۳-کوچه بهشت-پلاک۳۹
۴۶۷۲-۱۹-۱۲۶۱حمیدشاملومقدم۳۶۵۷۵۳۰۰قاسم آباد-بلوارشاهد-تقاطع شاهدواندیشه پلاک۱۰۵۳
۴۷۷۲-۱۹-۱۱۱۸حسین کهندل۳۷۱۳۵۷۰۰میدان سعدآباد – خیابان مطهری جنوبی – مطهری ۱۴- پلاک ۹۶
۴۸۷۲-۱۹-۱۱۹۲سیدمجتبی سلامت۳۷۲۳۱۶۹۲بلوار قاضی طباطبایی – بین قاضی طباطبایی ۴و۶- پلاک ۷۷
۴۹۷۲-۱۹-۱۳۸۱محمدنظری آزاد۳۲۵۱۹۵۰۳سی متری طلاب -بلوارامت-نرسیده به امت۳۱-پلاک۶۳
۵۰۷۲-۱۹-۱۲۴۷حسن رضوی شاندیز۳۲۵۱۶۰۵۵بلوار میامی۹-نبش کرامت۱۶
۵۱۷۲-۱۹-۱۳۸۶انسیه یزدی کاهانی۳۸۵۲۷۰۲۰خ ملک الشعرای بهار – نبش شوش ۹- پلاک ۱۴۷
۵۲۷۲-۱۹-۱۰۱۰حمیدرضاجزینی بجستانی۳۲۲۳۶۴۹۵میدان شهدا-چهارراه شهدا-پاساژرحیم پور-پ۴۰۹
۵۳۷۲-۱۹-۱۰۵۰هاشم صرفی۳۸۴۴۶۷۹۷کوهسنگی- خ دکتربهشتی-نبش میدان کوشه ای-پ ۹۶/۲
۵۴۷۲-۱۹-۱۰۰۳مرضیه دانش خواه۳۷۴۱۸۸۸۱مقابل بلوار بهمن – خواجه ربیع ۲۱- اول شهرک طالقانی
۵۵۷۲-۱۹-۱۳۷۵سولماز اسلامی سبزوار۳۶۰۸۶۹۳۶بلوارفرهنگ-نرسیده به میدان سیدرضی-پلاک۳۱۲- طبقه همکف
۵۶۷۲-۱۹-۱۰۵۸علی حسن زاده۳۶۵۸۰۴۰۸بلوار توس- بین توس ۸۶و۸۸- پلاک ۸
۵۷۷۲-۱۹-۱۴۷۵امیرحمزه شفائی۳۳۵۲۳۱۷۹شهر ملک آباد-خ امام رضا -بین امام رضا ۷ و۹
۵۸۷۲-۱۹-۱۱۶۳فاطمه سالاری مقدم۳۳۹۲۲۳۸۸طرق بین ساعی۲۵و۲۷
۵۹۷۲-۱۹-۱۱۹۸فرزانه آفریده قیاسی۳۲۲۳۴۲۶۹خ عبادی-روبروی عبادی۸
۶۰۷۲-۱۹-۱۱۱۶طاهره قاینی کریم آبادی۳۲۷۱۳۰۰۷طلاب -علیمردانی-بین۱۱و۱۳
۶۱۷۲-۱۹-۱۳۷۶فاطمه سلیمیان اول۳۵۲۵۴۵۱۱بزرگراه میثاق-بلواراقدسیه-نبش اقدسیه ۱۰
5/5 - (1 امتیاز)
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
وکیل ۰۹۱۵۴۷۷۲۰۰۸