نوشته جدید

آدرس شورای حل اختلاف مشهد + شماره تماس

Shoraye Hal e Ekhtelaf mashhad

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

🏛️ شورای حل اختلاف: یک راه حل موثر برای رفع اختلافات 🕊️

آنچه در ادامه این مقاله خواهید خواند پنهان
2 ⚖️شعب شورای حل اختلاف مشهد⚖️

(Shoraye Hal e Ekhtelaf: Yek Rah Hal e Mosser Baraye Ref’e Ekhtelafat)

یکی از مراجع تخصصی غیر قضایی که در سطح کشور برای حل و فصل اختلافات وجود دارد، شورای حل اختلاف است. این مرجع در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد. اصلی ترین دلیل برای تشکیل شوراهای حل اختلاف، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و همچنین مشارکت مردم در حل اختلافات محلی است. پرونده هایی که به شورای حل اختلاف می رسند، معمولاً پیچیدگی کمی دارند و یا اصلاً ماهیت قضایی ندارند.

وکیل صلح و سازش مشهد

📞 آدرس و شماره تماس شورای حل اختلاف مشهد 🏢

(Address va Shomare Tamas Shoraye Hal e Ekhtelaf Mashhad)

در ادامه، آدرس شورای حل اختلاف مشهد و شماره تماس آن آورده شده است. اگر شما نیز نیاز به کمک از این مرجع دارید، می توانید با استفاده از این اطلاعات، با آنها تماس بگیرید.

👨‍⚖️ استفاده از خدمات یک وکیل مشهد در حل اختلافات 👩‍⚖️

(Estefade az Khadamat e Yek Vakil Mashhad Dar Hal e Ekhtelafat)

در برخی موارد، ممکن است نیاز به کمک یک وکیل مشهد برای حل اختلافات خود داشته باشید. وکیل می تواند به شما کمک کند تا حقوق خود را در مقابل شورای حل اختلاف و یا در مقابل دیگر افراد حفظ کنید.

⚖️شعب شورای حل اختلاف مشهد⚖️


عنوان شعبه⚖️ آدرس و شماره تماس در مشهد ⚖️

شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک

شعب ۱ ، ۴ ، ۱۰الی۶ ، ۱۷الی۱۳، ۲۹ الی ۲۶ و ۳۵آدرس: خیابان عبادی – روبروی عبادی ۸ تلفن: ۰۵۱-۳۲۲۳۴۲۷۰

شورای حل اختلاف مجتمع شماره دو

شعب ۵۴ الی ۵۱ و ۲۲۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس: بلوار شهید قرنی – نبش قرنی ۳۱ – جنب تعزیرات حکومتی تلفن: ۰۵۱-۳۷۲۴۴۶۵۸

شورای حل اختلاف مجتمع شماره سه

شعب ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۰، ۱۵۴، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۷۲ الی ۱۶۹ و ۱۷۸ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس: بلوار شهید قرنی – نبش قرنی ۲۸ تلفن: ۰۵۱-۳۷۲۵۷۸۰۴

شورای حل اختلاف مجتمع شماره چهار

شعب ۲۲، ۱۸۳، ۱۸۴ و ۱۹۴ الی ۱۸۶ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس: بولوار کوثر – کوثر ۱۵ تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۲۴۵۵۲-۳

شورای حل اختلاف مجتمع شماره پنج

شعب ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۵، ۲۴۷، ۲۵۵-۲۴۹، ۲۵۷، ۲۵۹ و ۲۶۶ الی ۲۶۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس: رسالت – میدان میرزا کوچک خان تلفن: ۰۵۱-۳۲۵۶۲۲۷۰

شورای حل اختلاف مجتمع شماره شش شعب مجتمع شماره ۶ به شعبه قرنی انتقال یافت

شعب ۳۰۴-۳۰۱، ۳۰۶، ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۴، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۲۰ و ۳۲۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس: قاسم آباد – بین اندیشه ۸ و ۶ تلفن: 051-36635272

شورای حل اختلاف مجتمع ثامن

شعب ۳، ۱۱، ۱۶ و ۱۸۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس: کوهسنگی – فلکه الن دشت تلفن: 051-38460370

شورای حل اختلاف مجتمع ثامن

شعب ۱۸ و ۱۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس: بلوار طبرسی تلفن: ۰۵۱-۳۶۸۱۰۷۰

شورای حل اختلاف کمیته امداد امام خمینی

شعبه ۳۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.آدرس: بلوار مدرس – کمیته امداد امام خمینی تلفن: ۰۵۱-۳۲۲۳۸۷۷۰-۱

شورای حل اختلاف شعبه ۲۳۰ – مجتمع قضایی امام خمینی

شعبه ۲۳۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.آدرس: بلوار مدرس – مجتمع قضایی امام خمینی تلفن: ۰۵۱-۳۲۲۲۲۱۵۱

شورای حل اختلاف زندان

شعب ۲۲۰ و ۲۲۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس: بلوار وکیل آباد – زندان مرکزتلفن: ۰۵۱-۳۸۶۷۹۰۱۱-۳

شورای حل اختلاف مجتمع بهشتی

شعب ۲۶۹ و ۲۷۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس: کوی رضائیه – بلوار امت تلفن: ۰۵۱-۳۶۸۵۰۰۵

شورای حل اختلاف شعبه ۱۸۱ – کد شعبه ۲۱۲۶۰۸۹

شعبه ۱۸۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.آدرس: انتهای خیابان امام رضا (ع) – ترمینال مسافرتیتلفن: ۰۵۱-۳۸۵۱۵۴۷۰

شورای حل اختلاف مجتمع شهید مطهری

شعب ۹۲ الی ۸۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس : بولوار شفاتلفن: ۰۵۱-۳۷۵۲۷۵۳۱

شورای حل اختلاف مجتمع کامیاب

شعب ۱۵۷، ۱۸۵، ۱۹۶ و ۲۱۶ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس: وکیل آباد – بلوار صدف تلفن: ۰۵۱-۳۸۶۸۰۸۰۲

شورای حل اختلاف مجتمع بهداشت

شعب ۳۶۸ الی ۳۶۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس: بلوار مدرس ۲تلفن: ۰۵۱-۳۸۵۹۵۱۹۵

شورای حل اختلاف کد شعب ۴-۲۱۲۶۱۲۲

شعب ۵۰۸ الی ۵۰۶ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس: مدرس ۶

شورای حل اختلاف کد شعبه ۲۱۲۶۰۲۶

شعبه ۲۵ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.آدرس: خیابان کوهسنگی – خیابان دکتر بهشتی ۴۰ – پلاک ۱۰۹

شورای حل اختلاف کد شعبه ۲۱۲۶۰۸۶

شعبه ۱۰۴ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.آدرس: ملک آباد – روبروی بسیج

شورای حل اختلاف کد شعب ۵-۲۱۲۶۰۸۴

شعب ۲۷۲ و ۲۷۳ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.آدرس: شهرک طرق – شهید ساعی ۳۱

شورای حل اختلاف کد شعبه ۲۱۲۶۰۶۲

شعبه ۱۸۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.آدرس: بلوار فردوسی – سازمان آب و فاضلاب

شورای حل اختلاف شعبه ۱۶۲ – کد شعبه ۲۱۲۶۰۴۹

شعبه ۱۶۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.آدرس: مستقر در ستاد دیه مشهد

شورای حل اختلاف شعبه ۳۱ – کد شعبه ۲۱۲۶۰۲۸

شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.آدرس: بلوار فردوسی – خیابان ثمانه ۵ – پلاک  ۷۸

 

5/5 - (1 امتیاز)
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
وکیل ۰۹۱۵۴۷۷۲۰۰۸